Bildning i gränslandet mellan digital humaniora och biblioteks- och informationsvetenskap: erfarenheter från utvecklingen av Masterprogrammet i digital humaniora vid Uppsala universitet

Submitted by Isto Huvila on Wed, 10/07/2020 - 13:56

Presentation at Mötesplats 2020 conference online together with Olle Sköld, Åse Hedemark and Amalia Juneström.